ADHD

הפרעת חוסר קשב וריכוז (ADHD) היא הפרעה ביולוגית בעיקרה, שבמהותה איננה הפרעת קשב אלא בעיה בוויסות העצמי. הילד או המתבגר מתקשים לנהל עצמם בתוך עולם הגירויים המקיף אותם ובתוך התחום הרחב של התנהגויות חברתיות. הפרעת ADHD מפחיתה מיכולתם לעמוד בהתחייבויות כלפי עצמם וכלפי אחרים. השפעת ההפרעה ניכרת במשפחה, בבית הספר ובחברה.

מדובר בילדים בעלי תכונות אופי מיוחדות ונפלאות המסתתרות מתחת לבעייתיות שההפרעה יוצרת. כתוצאה מהפרעת ADHD מאבד הילד מביטחונו ומערכו ועלול לפתח חרדות ואף דיכאון.

באימון ילדים ונוער אני מגייסת את הכוחות הטבעיים והמיוחדים של הילד ומעצימה אותם. הילד מקבל כלים לפיתוח יכולות התנהגותיות וחברתיות. הוא לומד לווסת את הרגש שמציף אותו, לשלוט על תגובותיו ולנהל את חייו. הטיפול נועד לסייע לילד לממש את היעדים אותם הוא מציב לעצמו. האימון מהווה דרך של הדרכה, ליווי ותמיכה כדי להכשיר את הילד או המתבגר להתמודדות טובה עם המטלות החברתיות והתפקודיות.