גידול ילדים (הגיל הרך)

הוריו של יוסי (שם בדוי כמו כל השמות בכתבה) בן החמש הגיעו להתייעצות בעקבות קשיי פרידה של יוסי מאימו. לדבריהם, בכל בוקר בוכה יוסי בכי תמרורים ומסרב להישאר בגן. על פי דברי הגננת, לאחר עזיבת האם את הגן, יוסי נרגע וחוזר להיות שמח ומאושר. יוסי נראה ילד מפותח, מתוק ואינטליגנטי. נראה כי הוריו השקיעו רבות בהעשרת סביבתו וידיעותיו. על פי דברי האם, החל מגיל צעיר היה יוסי צמוד אליה ברוב שעות היום ודרש ממנה תשומת לב רבה. יוסי נמצא במרכז תשומת הלב של הוריו. הוא מעסיק אותם על ידי שאלת שאלות, התעניינות בתופעות, באנשים ובחפצים. ההורים ראו בכך ביטוי לחוכמתו של בנם ונענו בחפץ לב ובעונג לשאלותיו ובקשותיו.

תינוק המגיע לאוויר העולם מתחיל בתהליך של למידה והכרות עם העולם הסובב אותו. בד בבד עם ההכרות הוא לומד גם כיצד הוא יכול להשפיע על הסביבה וכיצד הוא יכול לגרום לסביבה למלא את מבוקשו. תחושת שליטה זו מלווה בתחושת בטחון קיומי ועצמי. לתינוק ולילד רגישות עצומה ויכולת קליטה גבוהה המאפשרת לו לקלוט ולהפנים את האווירה, מצבי הרוח, ותגובות הסביבה. כך מגלים ילדים כי מעשים מסוימים ותגובות מסוימות שלהם גוררות התייחסות ותשומת לב מהוריהם. התייחסות ההורים מעניקה לילד תחושת שייכות ותחושת ערך.

יוסי, שהינו ילד חכם ונבון, קלט כבר בגיל צעיר, כי ניתן לעשות בחוכמתו וידיעותיו שימוש לקבלת התייחסות ותשומת לב. הוא למד בדרך זו להעסיק את הוריו ולהפיק מהם את תשומת הלב המרבית. יוסי קיבל תשומת לב כה רבה עד כי "שכח" דרכים אחרות היוצרות את תחושת השייכות והערך. ניתן לומר שיוסי התמכר לתשומת הלב של הוריו והתקשה לוותר עליה. השעות בהן בילה בגן חייבו אותו להתמודד עם יכולות אחרות ולהיפרד למספר שעות מתשומת הלב אליה היה רגיל ואשר נתנה לו בטחון בעצם קיומו.

הוריו של יוסי הבינו באמצעות הדרכה הורית, כי בנם סיגל לעצמו התנהגות מוטעית אשר גורמת לן לחוש שייך ובעל ערך. הם הבינו גם כי המשך התנהגות זו ימנע מיוסי לפתח יכולות חשובות אחרות הדרושות כדי להתמודד עם מטלות החיים בצורה נכונה. בהדרגה לימדו ההורים את יוסי כי ישנן דרכים אחרות חיוביות כדי לקבל התייחסות ולהרגיש שייך. יוסי למד לוותר על הדרך המוטעית להשגת תחושת הערך והשייכות – הדרך של העסקת יתר. המודעות וההבנה שההורים גילו, סייעו למנוע את הפיכת אסטרטגית העסקה זו לדפוס התנהגות קבוע. ובאשר לבכי בבקרים: השינוי שחל במסגרת היחסים המשפחתית השליך על התנהגותו של יוסי במסגרת החברתית בגן. יוסי פיתח תחושת שייכות בטוחה ויכולת להשיגה על ידי התנהגות חיובית הוא חש בטחון רב יותר בעולם ובהוריו והחל להיפרד מאימו ללא שום חשש.