קישורים

עמותת EMDR ישראל
EMDR היא שיטת טיפול אינטגרטיבית שהוכיחה את יעילותה בטיפול במגוון של תלונות הקשורות בין היתר לטראומה ולחרדה.
עמותת אומץ לאמץ
עמותת "אומץ לאמץ" הוקמה על ידי הורים מאמצים וילדים מאומצים מתוך מטרה לעזור, לקדם ולסייע לכל משפחת האימוץ הישראלית.
אתר השירות למען הילד (אימוץ)
השרות למען הילד, הינו שרות טיפולי ממלכתי היחידי המוסמך לפעול בכל שהקשור לאימוץ בישראל מכוח חוק אימוץ ילדים, תשמ"א 1981.